Touch of Matrix

Touch of Matrix is een energetische methode van deze tijd die alles in beweging zet.

Touch of Matrix is grotendeels gebaseerd op eigen inzichten en gedeeltelijk op de kwantumfysica. Deze stelt dat alles uit licht en informatie bestaat en dat alles en iedereen met elkaar verbonden is door middel van het morfogenetisch veld, wat te vergelijken is met het internet. Het is een netwerk van verbindingen. Als hier een verstoring optreedt, betekent dat een blokkade op bijvoorbeeld het fysiek/mentaal/ emotionele en/of spiritueel niveau.
 
Touch of Matrix is: Bewust worden van je klacht, de oude informatie verwijderen, duidelijk formuleren wat je graag zou willen, verbinden met de informatie die nodig is en loslaten.
Het proces zal zijn eigen weg zoeken.

Touch of Matrix staat voor het nieuwe denken, het nieuwe handelen en het nieuwe behandelen. Wij laten daarbij het zoeken naar de oorzaak los en gaan ons richten op dat wat je wenst. 

Tijdens een behandeling wordt een diepe buikademhaling en totale ontspanning ervaren.

Touch of Matrix kan je inzetten bij elke klacht. Of het nu een snee in de vinger, een emotioneel thema of een “zware” ziekte is, de behandeling blijft hetzelfde. Je kunt op alle thema’s of klachten behandelen.  
Touch of Matrix is een behandelmethode waarbij je gezamenlijk, behandelaar en cliënt een bewustwordingsproces in gang zet.
De "harde schijf" wordt "opgeschoond" en er ontstaat weer ruimte voor de juiste informatie. De cliënt gaat zich weer beter voelen en is weer in staat om zijn leefgewoontes aan te passen, waardoor de klachten verminderen of verdwijnen

In ontmoeting met zichzelf is de cliënt op weg om een leven te gaan leven zoals hij/ zij dat diep van binnen wenst.