Systeem/Familie - opstellingen

Familie-systeemopstelling is een methode die zonder veel woorden ons laat zien welke plek we in bv. onze familie, vrienden, collega's of kennissen innemen.
Als familie, vrienden, collega's of kennissen zijn we als het ware verbonden met onzichtbare koorden. Vele koorden zijn liefde en/of vriendschaps-draden, maar er zijn ook verbindingen die elkaar triggeren of blokkeren. Door dit te herkennen en te erkennen wordt duidelijk hoe men los kan komen van deze verstrikkingen.
Touch of Matrix kan dit proces extra ondersteunen en draagt bij aan het loslaten en het verkrijgen van inzicht in jezelf en de ander.

In ontmoeting met jezelf ga je een leven leven zoals jij dat diep van binnen wenst.