Reiki

Reiki is een Japans woord en betekent "Universele energie". Het systeem van Reiki is rond de vorige eeuwwisseling herontdekt door de Japanse Dr. Mikao Usui waarin met handoplegging wordt gewerkt. Reiki kan omschreven worden als een liefdevolle aanraking, dat men van nature al bij zich heeft.
Een voorbeeld: Een kind valt, heeft pijn aan zijn knie en huilt. Moeder wrijft met haar hand over de plek en geeft er een kus op. Vaak is de pijn dan al weg. Dit noemt men liefdesenergie.

Reiki wordt ook wel genoemd "The Usui System Of Natural Healing". 
Reiki is een eenvoudige effectieve behandelmethode.
  • Reiki brengt ons zelfgenezend vermogen op gang. 
  • Reiki versterkt ons afweersysteem en helpt lichaam en geest ontgiften.
  • Reiki helpt bij het loslaten van emotionele problemen en leert je beter luisteren naar je intuïtie.
Daarnaast vergroot Reiki de levenskwaliteit van hoog gevoelige mensen enorm.
Met als resultaat dat: je beter met jezelf in contact komt,
                                 je in balans brengt,
                                  je rust, inkeer en ontspanning beleeft.

Principe 1
Ik ben vandaag niet boos of geërgerd.
Boosheid is in feite verspilling van energie. 
Het onderdrukken of uiten van ergernis of boosheid lost vaak het probleem niet op.
Integendeel: door flink te razen en te tieren wordt het probleem vaak erger.
Boosheid of ergernis onderdrukken, zorgt voor een naar binnengerichte boosheid, hetgeen frustratie veroorzaakt.
Frustratie op zijn beurt kan zich weer vastzetten in het lichaam en dat kan weer allerlei ziekten veroorzaken.
Boosheid observeren en er naar kijken, zonder dat je deze onderdrukt, leert dat boosheid feitelijk zinloos is.   

Principe 2
Ik maak me geen zorgen vandaag.
Zorgen maken leidt tot realisatie van datgene waarover men zorgen maakt.
Voorbeeld: Iemand maakt zich zorgen over het halen van een examen.
Het zorgen maken leidt tot slapeloze nachten, vermoeidheid en concentratieproblemen.
Het gevolg: Minder goed presteren tijdens het examen.
De beste manier om met zorgen te leren omgaan is zorgelijke gedachten, emoties en lichamelijke reacties te observeren en deze om te zetten in realistisch denken en loslaten.
 
Principe 3
Ik ben dankbaar voor alles wat op mijn pad komt.
Men kan op twee verschillende manieren in het leven staan. De ene mens denkt: het glas is halfvol en de ander denkt: het glas is half leeg. Hoewel beide beweringen juist zijn, geeft de ene een totaal ander gevoel dan de andere. De mens die denkt dat het glas half leeg is, zal waarschijnlijk vele teleurstellingen te verwerken hebben in het leven,terwijl de mens die denkt dat het glas halfvol is, vindt dat hij vele mooie dingen tegenkomt.
Ik ben dankbaar voor alles wat op mijn pad komt, betekent echter nog meer. Het gaat hier niet alleen maar om de manier van kijken naar dingen, het gaat er ook om dat men volledig accepteert hoe het leven zich ontwikkelt. Dat betekent dat men zichzelf volledig accepteert; zowel de "goede" als de "slechte" kanten.

Principe 4
Ik werk vandaag met toewijding.
Met toewijding of met liefde werken voegt veel toe aan wat men doet.
Het geeft ontspanning en plezier, waardoor frustraties en blokkades worden voorkomen, die zowel lichaam als geest ziek kunnen maken.
Met plezier naar het werk gaan voegt niet alleen iets toe voor de persoon zelf maar ook voor zijn omgeving. 

Principe 5
Ik ben vandaag vriendelijk tegen iedereen.
Als men vriendelijk is, wordt men zelf ook vriendelijker benaderd.
Niet voor niets is er het spreekwoord: Wie goed doet, goed ontmoet.
Een vriendelijke begroeting heeft effect op drie niveaus: gedachten, woord en daad.
Als men vriendelijk is tegen een ander, zal er iets in die ander worden aangesproken.
Zo verspreidt vriendelijkheid als een lopend vuurtje om zich heen.
Vriendelijkheid zorgt voor betere relaties en voor een harmonieuzer en gelukkiger leven.